Wniosek o zatwierdzenia procedury operacyjnej połączenia nierozłącznego - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością
1

Informacje ogólne

2

Dane wnioskodawcy

3

Zakres procedur

4

Obowiązkowe załączniki

5

Uwagi

6

Zobowiązania

Krok z

Wniosek o zatwierdzenie procedury operacyjnej połączenia nierozłącznego

FORM.26/EUCERT/PR/PED

Wydanie nr 2 z dnia 2023-03-30

Jednostka zatwierdzająca procedury operacyjne połączeń nierozłącznych:

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

E-mail:

office@eucert.pl

Adres:

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

Numer akredytacji PCA:

AK 042

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

Numer akredytacji PCA:

AK 042

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

office@eucert.pl

Nazwa

Adres:

Numer NIP

Osoba upoważniona do złożenia wniosku / kontaktu z EU-Cert:

Telefon / e-mail:

Termin wykonania próbek

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Wnioskowany zakres o zatwierdzenie procedury operacyjnej połączenia nierozłącznego:

Rodzaj pracy:

Norma kwalifikacji1):

Uprawnienia:

Proces spajania wg PN-EN ISO 4063:2011:

Stopień mechanizacji procesu:

Sposób przeniesienia spoiwa2):

Rodzaj spoiwa wg PN-EN ISO 176723)

Typ wyrobu:

Grupa materiału podstawowego wg normy (załączyć kopię atestu):

Grupa, oznaczenie materiału dodatkowego (FM tylko dla PN-EN ISO 9606-1), (załączyć kopię atestu):

Typ materiału dodatkowego:

Grubość materiału podstawowego [mm]:

Grubość spoiny [mm] (tylko dla FW):

Średnica zewnętrzna rury [mm]

Długość zakładki [mm]3)

Pozycja spawania wg PN-EN ISO 6947:2011:

Typ spoiny:

Rodzaj spoiny:

Rodzaj złącza lutowanego3)

Kierunek płynięcia spoiwa3)

Sposób dozowania spoiwa3)

Szczegóły wykonania spoiny czołowej:

Szczegóły wykonania spoiny pachwinowej:

Gaz osłonowy wg PN-EN ISO 14175:2009:

Rodzaj i biegunowość prądu:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Lista załączników składanych wraz z wnioskiem:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Uwagi:

  • Umowa o zatwierdzanie procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych zostanie wysłana po przeglądzie merytorycznym kryteriów deklarowanych w niniejszym wniosku/kach
  • Wniosek/ki oraz podpisaną umowę należy dostarczyć w oryginale najpóźniej w dniu przystąpienia do zatwierdzania procedury operacyjnej połączenia nierozłącznego
Zobowiązuję się:

Część dla osób prawnych

Część dla osób fizycznych (RÓWNIEŻ OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, CEIDG):

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania ewentualnie niżej udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda nr 1

Zgoda nr 2

Zgoda nr 3

Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (również osób prowadzących działalność gospodarczą, CEIDG), a także osób wskazanych do kontaktu w pkt 2.4 formularza.            Przejdź