Kariera - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

nasze oferty pracy

Aktualnie poszukiwane stanowiska

Być może czekamy właśnie na Ciebie!  
Jesteśmy dynamiczną i prężnie rozwijającą się organizacją, która oferuje wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego. Poszukujemy utalentowanych i entuzjastycznych osób, które mogłyby do nas dołączyć.
W EU-Cert Sp. z o.o. tworzymy zgrany zespół ludzi, którzy swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem.
Możesz zostać jego częścią i razem z nami rozwijać swoją karierę zawodową jako:

 • Wszystkie oferty
 • Inżynieria i technologia
 • Zarządzanie jakością
 • Procesy spawalnicze

Miejsce pracy: Gdańsk

 

Wymagania:

 

 • Znajomość jednego lub kilku zagadnień stanowiących przedmiot działania Jednostki Certyfikującej
 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/945 (BSP)
 • Dyrektywy (MED) 2014/90/UE
 • Dyrektywy (PED) 2014/68/UE
 • Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/425 (PPER)
 • Zakładowej Kontroli Produkcji zgodnie z jednym z systemów określonych w załączniku V Rozporządzenia nr 305/2011 (CPR)
 • Procesów spawalniczych wg. ISO 3834, PN-EN 15085-2
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w przeprowadzaniu inspekcji / audytów
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane:

 

 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji;
 • Kontakt z klientami krajowymi i zagranicznymi podczas realizacji procesów certyfikacji/oceny zgodności
 • Kontakt z laboratoriami oraz ekspertami zewnętrznymi prowadzącymi oceny/badania, organizacja i nadzór ich pracy
 • Prowadzenie inspekcji, audytów systemów zarządzania w miejscu wytwarzania wyrobów/prowadzenia procesów

 

Praca w EU-Cert Sp. z o.o. to m. in.:

 

 • Stabilne zatrudnienie
 • Młody, pełen pasji i wzajemnego wsparcia oraz dynamicznie rozwijający się̨ zespół
 • Elastyczny czas pracy, możliwość́ pracy zdalnej
 • Nowoczesne narzędzia i metody pracy
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Prywatna opieka medyczna
 • W pełni finansowana karta sportowa

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zmotywowany, aby do nas dołączyć prześlij Swoje CV na adres office@eucert.pl. Czekamy na Ciebie!

 

Przesłanie do EU-Cert Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż̇ określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę̨ na przetwarzanie tych danych przez EU-Cert Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Miejsce pracy: Cała Polska

 

Wymagania:

 

 • Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu audytów systemów zarządzania np.: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub ISO 13485 – inne normy będą̨ dodatkowym atutem
 • Certyfikat audytora wiodącego w powyższych systemach zarządzania
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie będzie dodatkowym atutem
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • Prawo jazdy kat. B

 

Mile widziane:

 

 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17021-1
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17024
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 

 • Prowadzenie audytów w rama posiadanych kompetencji
 • Pozyskiwanie klientów na usługi certyfikacyjne

 

Praca w EU-Cert Sp. z o.o. to m. in.:

 

 • Stabilne zatrudnienie
 • Młody, pełen pasji i wzajemnego wsparcia oraz dynamicznie rozwijający się̨ zespół
 • Elastyczny czas pracy, możliwość́ pracy zdalnej
 • Nowoczesne narzędzia i metody pracy
 • Możliwości rozwoju zawodowego
 • Prywatna opieka medyczna
 • W pełni finansowana karta sportowa

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zmotywowany, aby do nas dołączyć prześlij Swoje CV na adres office@eucert.pl. Czekamy na Ciebie!

 

Przesłanie do EU-Cert Sp. z o.o. danych osobowych w zakresie szerszym, niż̇ określony w Kodeksie pracy, stanowi zgodę̨ na przetwarzanie tych danych przez EU-Cert Sp. z o.o. w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Miejsce pracy: Gdańsk, możliwa praca zdalna

 

Wymagania:

 

 • Ukończone studia uniwersyteckie, uzyskany dyplom wyższej uczelni technicznej lub równoważne kwalifikacje w zakresie odpowiednich dyscyplin, na przykład medycynie, farmacji, inżynierii, biologii, mikrobiologii, chemii, materiałoznawstwie, weterynarii, fizjologii, toksykologii, fizyce lub innej pokrewnej nauce.
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • 4 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie produktów stosowanych w ochronie zdrowia lub w powiązanej działalności, takiej jak: produkcja, w tym dwa lata doświadczenia w dziedzinie zarządzania jakością.

 

Mile widziane:

 

 • wiedza w zakresie prawodawstwa w dziedzinie wyrobów, a także odpowiednich norm zharmonizowanych, wspólnych specyfikacji i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz powiązanych norm dotyczących wyrobów i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza w zakresie systemów zarządzania jakością oraz powiązanych norm i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie dotyczące procedur oceny zgodności określonych w załącznikach IX–XI, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746,
 • przeszkolenie w technikach auditu umożliwiające krytyczną analizę systemów zarządzania jakością,
 • zdolność do sporządzania zapisów i sprawozdań wykazujących, że odpowiednie działania w ramach oceny zgodności zostały należycie przeprowadzone,
 • znajomość prawodawstwa w dziedzinie wyrobów, w tym ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania określonych w załączniku I, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746.

 

Praca w EU-Cert Sp. z o.o. to m. in.:

 

 • Praca w zespole doświadczonych specjalistów.
 • Bogaty pakiet szkoleń.
 • Możliwe formy zatrudnienia: dodatkowa, współpraca, część etatu, etat.
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Odpowiednie warunki finansowe proporcjonalne do wykonywanej pracy.

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zmotywowany, aby do nas dołączyć prześlij Swoje CV na adres office@eucert.pl. Czekamy na Ciebie!

Miejsce pracy: Gdańsk, możliwa praca zdalna

 

Wymagania:

 

 • Ukończone studia uniwersyteckie, uzyskany dyplom wyższej uczelni technicznej lub równoważne kwalifikacje w zakresie odpowiednich dyscyplin, na przykład medycynie, farmacji, inżynierii, biologii, mikrobiologii, chemii, materiałoznawstwie, weterynarii, fizjologii, toksykologii, fizyce lub innej pokrewnej nauce.
 • Dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację.

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • 4 lata doświadczenia zawodowego w dziedzinie produktów stosowanych w opiece zdrowotnej lub w powiązanej działalności, takiej jak: produkcja, audit lub badania naukowe, w tym dwa lata doświadczenia w projektowaniu, produkcji, testowaniu lub używaniu wyrobu lub technologii, które mają być oceniane, lub związanego z aspektami naukowymi, które mają podlegać ocenie.

 

Mile widziane:

 

 • wiedza w zakresie prawodawstwa w dziedzinie wyrobów, a także odpowiednich norm zharmonizowanych, wspólnych specyfikacji i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz powiązanych norm dotyczących wyrobów i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza w zakresie systemów zarządzania jakością oraz powiązanych norm i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie dotyczące procedur oceny zgodności określonych w załącznikach IX–XI, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746,
 • przeszkolenie w technikach auditu umożliwiające krytyczną analizę systemów zarządzania jakością,
 • zdolność do sporządzania zapisów i sprawozdań wykazujących, że odpowiednie działania w ramach oceny zgodności zostały należycie przeprowadzone,
 • znajomość prawodawstwa w dziedzinie wyrobów, w tym ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania określonych w załączniku I, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746.

 

Praca w EU-Cert Sp. z o.o. to m. in.:

 

 • Praca w zespole doświadczonych specjalistów.
 • Bogaty pakiet szkoleń.
 • Możliwe formy zatrudnienia: dodatkowa, współpraca, część etatu, etat.
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Odpowiednie warunki finansowe proporcjonalne do wykonywanej pracy.

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zmotywowany, aby do nas dołączyć prześlij Swoje CV na adres office@eucert.pl. Czekamy na Ciebie!

Miejsce pracy: Gdańsk, możliwa praca zdalna

 

Wymagania:

 

 • Ukończone studia uniwersyteckie, uzyskany dyplom wyższej uczelni technicznej lub równoważne kwalifikacje w zakresie odpowiednich dyscyplin, na przykład medycynie, farmacji, inżynierii, biologii, mikrobiologii, chemii, materiałoznawstwie, weterynarii, fizjologii, toksykologii, fizyce lub innej pokrewnej nauce.

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • praktykujący lekarz o danej specjalności. Powinien posiadać doświadczenie w używaniu wyrobów danej kategorii lub podobnych wyrobów. Doświadczenie powiązane z kodami MDR/IVR lub z dziedzinami medycznymi w których pracują.

 

Mile widziane:

 

 • znajomość prawodawstwa w dziedzinie wyrobów, w tym ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania określonych w załączniku I, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie odpowiednich norm zharmonizowanych, wspólnych specyfikacji i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz powiązanych norm dotyczących wyrobów i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie oceny klinicznej,
 • znajomość wyrobów, które będą oceniają,
 • wiedza i doświadczenie dotyczące procedur oceny zgodności określonych w załącznikach IX–XI, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746,
 • zdolność do sporządzania zapisów i sprawozdań wykazujących, że odpowiednie działania w ramach oceny zgodności zostały należycie przeprowadzone.

 

Praca w EU-Cert Sp. z o.o. to m. in.:

 

 • Praca w zespole doświadczonych specjalistów.
 • Bogaty pakiet szkoleń.
 • Możliwe formy zatrudnienia: dodatkowa, współpraca, część etatu, etat.
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Odpowiednie warunki finansowe proporcjonalne do wykonywanej pracy.

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zmotywowany, aby do nas dołączyć prześlij Swoje CV na adres office@eucert.pl. Czekamy na Ciebie!

 

Miejsce pracy: Gdańsk, możliwa praca zdalna

 

Wymagania:

 

 • Ukończone studia uniwersyteckie, uzyskany dyplom wyższej uczelni technicznej lub równoważne kwalifikacje w zakresie odpowiednich dyscyplin, na przykład medycynie, farmacji, inżynierii, biologii, mikrobiologii, chemii, materiałoznawstwie, weterynarii, fizjologii, toksykologii, fizyce lub innej pokrewnej nauce

 

Doświadczenie zawodowe:

 

 • 4 lata doświadczenia zawodowego w ochronie zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka, fizyk medyczny, diagnosta laboratoryjny) w tym 2 lata doświadczenia w ocenie danych klinicznych wyrobów medycznych lub pokrewnych (np. produkty lecznicze).

 

Mile widziane:

 

 • znajomość prawodawstwa w dziedzinie wyrobów, w tym ogólnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i działania określonych w załączniku I, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie odpowiednich norm zharmonizowanych, wspólnych specyfikacji i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem oraz powiązanych norm dotyczących wyrobów i dokumentów zawierających wytyczne,
 • wiedza i doświadczenie w zakresie oceny klinicznej,
 • znajomość wyrobów, które będą oceniają,
 • wiedza i doświadczenie dotyczące procedur oceny zgodności określonych w załącznikach IX–XI, rozporządzeń 2017/745 i 2017/746,
 • zdolność do sporządzania zapisów i sprawozdań wykazujących, że odpowiednie działania w ramach oceny zgodności zostały należycie przeprowadzone.

 

Praca w EU-Cert Sp. z o.o. to m. in.:

 

 • Praca w zespole doświadczonych specjalistów.
 • Bogaty pakiet szkoleń.
 • Możliwe formy zatrudnienia: dodatkowa, współpraca, część etatu, etat.
 • Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • Odpowiednie warunki finansowe proporcjonalne do wykonywanej pracy.

 

Jeśli spełniasz powyższe wymagania i jesteś zmotywowany, aby do nas dołączyć prześlij Swoje CV na adres office@eucert.pl. Czekamy na Ciebie!

Jak wygląda proces rekrutacji

SELEKCJA APLIKACJI

Spośród otrzymanych aplikacji wyłaniamy te, które najbardziej odpowiadają stawianym przez nas wymaganiom na danym stanowisku.

 

ETAP PIERWSZY

Skontaktuje się z Tobą pracownik EU-Cert, aby zaprosić Cię na rozmowę wstępną, która odbywa się poprzez aplikację Teams. Będziesz mieć okazję dowiedzieć się więcej o Nas, a my zweryfikujemy Twoje doświadczenie zawodowe pod kątem proponowanej pracy.

 

OCENA KANDYDATA

Po przeprowadzonej rozmowie wstępnej następuje ocena kandydata oraz rekomendacja czy przechodzi do drugiego etapu procesu rekrutacyjnego. Bez względu na rezultat rozmów wstępnych zawsze otrzymasz od nas informację zwrotną.

 

ETAP DRUGI

Skontaktuje się z Tobą pracownik EU-Cert i zaprosi Cię na spotkanie w siedzibie naszej firmy. Zazwyczaj potrzebujemy około tygodnia na podjęcie decyzji o współpracy. Po upływie tego czasu dostaniesz od nas informację zwrotną i dowiesz się, czy jesteśmy wstanie podjąć współpracę. Jeżeli wynik procesu rekrutacji będzie pozytywny, przedstawimy Ci ofertę współpracy i ustalimy szczegóły związane z zatrudnieniem.

kariera w eu-cert

Dlaczego my?

Nasza firma

Jesteśmy liderem w branży i specjalizujemy się w obszarze certyfikacji, oceny zgodności oraz badań laboratoryjnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie oraz renomę, co daje naszym pracownikom stabilne i dynamiczne środowisko pracy.

Kultura i wartości

W naszej firmie stawiamy na profesjonalizm, innowacyjność i doskonałą jakość. Wspieramy zespół, promujemy rozwój i zachęcamy do dzielenia się pomysłami. Tworzymy atmosferę sprzyjającą kreatywności i współpracy, co przekłada się na nasze sukcesy.

Korzyści dla pracowników

Dbamy o naszych pracowników i oferujemy szereg korzyści, które obejmują konkurencyjne wynagrodzenie, pakiet socjalny, prywatną opiekę zdrowotną, szkolenia i możliwości rozwoju zawodowego. Zapewniamy także elastyczne godziny pracy i przyjazną atmosferę pracy.

Możliwości rozwoju

W naszej firmie istnieje wiele możliwości rozwoju kariery. Dostarczamy szkolenia, mentoring i wsparcie, aby nasi pracownicy mogli rozwijać swoje umiejętności i awansować na wyższe stanowiska.