Certyfikacja personelu spawalniczego - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Usługi Certyfikacyjne
EU-Cert

Nasze usługi certyfikacji personelu spawalniczego pozwalają Twojemu zespołowi spawaczy potwierdzić swoje umiejętności i zgodność z najwyższymi standardami branżowymi. Pracujemy zgodnie z normami międzynarodowymi, potwierdzając, że Twój personel posiada niezbędne kompetencje do wykonywania precyzyjnych i bezpiecznych prac spawalniczych.

 

NASZA OFERTA

Certyfikacja personelu spawalniczego

EU-Cert Sp. z o. o. posiada akredytację nr AC 230 wydaną przez PCA w zakresie zatwierdzania personelu do wykonywania połączeń nierozłącznych w obszarze Dyrektywy 2014/68/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się̨ do dostępniania na rynku urządzeń́ ciśnieniowych (PED).

 

EU-Cert Sp. z o. o. przeprowadza certyfikację personelu spawalniczego w świetle wymagań odpowiedniej normy, przepisu jak np.:

 

 • wg normy PN-EN ISO 9606-1 dotyczącej spawania stali
 • wg normy PN-EN ISO 9606-2 dotyczącej spawania aluminium i jego stopów
 • wg normy PN-EN ISO 9606-3 dotyczącej spawania miedzi i jej stopów
 • wg normy PN-EN ISO 14732 dotyczącej operatorów urządzeń spawalniczych
 • wg normy PN-EN ISO 13585 dotyczącej lutowaczy i operatorów lutowania twardego
 • wg przepisów AD 2000-Merkblatt HP 3

 

Lista warunków wstępnych:

 

Wnioskujący o certyfikację początkową lub ponowną w zakresie spawania lub lutowania powinien:

 

 • posiadać ukończone co najmniej 18 lat
 • ukończenie szkolenia w danym procesie spajania, który jest przedmiotem egzaminu
 • dobrego stanu zdrowia kandydata potwierdzonego aktualnymi badaniami lekarskimi (okazanie na żądanie egzaminatora)
 • poprawnie wypełniony “Wniosek o certyfikację personelu spawalniczego” wraz z załącznikami
 • podpisana umowa

 

Wartość dodana dla Klienta

 

Certyfikat dla personelu wykonującego połączenia nierozłączne wydany przez EU-Cert Sp. z o.o. gwarantuje kompetencje w zakresie niezawodności, zdolności i/lub umiejętności manualnych, w odniesieniu do konkretnych wymogów obowiązującego prawa.

Osoby kontaktowe

Mirosław Klimek, IWE

Inspektor / Auditor / Egzaminator

miroslaw.klimek@eucert.pl +48 798 408 936

Jakub Drzewiecki, IWE

Inspektor / Auditor / Egzaminator

jakub.drzewiecki@eucert.pl +48 798 967 071

Nawiąż z nami
kontakt już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby rozpocząć współpracę w zakresie certyfikacji personelu spawalniczego. Wypełnij nasz formularz kontaktowy, aby umówić się na spotkanie lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.

Nasz dedykowany zespół odpowie na Twoje zapytania i pomoże dostosować nasze rozwiązania do Twoich potrzeb.