Zatwierdzanie procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Usługi Certyfikacyjne
EU-Cert

EU-Cert posiada akredytację do zatwierdzania procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych zgodnie z Dyrektywą 2014/68/EU, oferując szeroki zakres zatwierdzeń spawalniczych i lutowniczych.

NASZA OFERTA

Zatwierdzanie procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych

EU-Cert Sp. z o. o. posiada akredytację nr AK 042 wydaną przez PCA w zakresie zatwierdzania procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych w obszarze Dyrektywy 2014/68/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (PED).

 
 
W ramach Dyrektywy 2014/68/UE (PED) EU-Cert Sp. z o. o., oferuje zatwierdzanie procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych (WPQR i BPQR) z zakresu spawania i lutowania. EU-Cert Sp. z o.o. dysponuje kompetencjami do realizowania procesów według:
 

 • PN-EN 13134 dotyczącej lutowania twardego;
 • PN-EN ISO 15614-1 dotyczącej spawania stali;
 • PN-EN ISO 15614-2 dotyczącej spawania aluminium i jego stopów;
 • PN-EN ISO 15614-3 dotyczącej spawania żeliw niestopowych i niskostopowych
 • PN-EN ISO 15614-5 dotyczącej spawania tytanu, cyrkonu i ich stopów;
 • PN-EN ISO 15614-6 dotyczącej spawania miedzi i jej stopów;
 • PN-EN ISO 15614-7 dotyczącej napawania;
 • PN-EN ISO 15614-8 dotyczącej spawania rur z płytami sitowymi;
 • PN-EN ISO 15613 dotyczącej kwalifikowania na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania;
 • PN-EN ISO 15612 dotyczącej kwalifikowania przez przyjęcie standardowej technologii spawania;
 • Przepisów AD 2000-Merkblatt HP2/1.

 
 
Zalety dysponowania zatwierdzonymi procedurami operacyjnymi połączeń nierozłącznych (WPQR i BPQR):
 

 • Daje pewność uzyskania złączy spawanych o prawidłowej wymaganej jakości,
 • Obniża koszty produkcji poprzez eliminację dodatkowych badań i doraźnych ekspertyz w trakcie produkcji,
 • Ułatwia procedury przekazywania klientowi wyrobów spawanych,
 • Stanowi poważny atut przy ubieganiu się o kontrakty,
 • Umożliwia szybsze przystąpienie do prac spawalniczych i dotrzymanie terminów kontraktu.

Osoby kontaktowe

Mirosław Klimek, IWE

Inspektor / Auditor / Egzaminator

miroslaw.klimek@eucert.pl +48 798 408 936

Jakub Drzewiecki, IWE

Inspektor / Auditor / Egzaminator

jakub.drzewiecki@eucert.pl +48 798 967 071

Nawiąż z nami
kontakt już teraz!

Skontaktuj się z nami już teraz, aby rozpocząć współpracę w zakresie zatwierdzania procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych. Wypełnij nasz formularz kontaktowy, aby umówić się na spotkanie lub uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.

Nasz dedykowany zespół odpowie na Twoje zapytania i pomoże dostosować nasze rozwiązania do Twoich potrzeb.