Akredytacje - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Nasze akredytacje

Witamy na stronie poświęconej naszym akredytacjom. Jesteśmy dumni z naszego zespołu i wysiłku, który wkładamy
w zapewnienie najwyższej jakości usług certyfikacji i oceny zgodności.

 

Pragniemy podzielić się z Tobą informacjami na temat naszych trzech ważnych akredytacji: AC 230, AC 231 i AK 042.

 

Nasza jednostka uzyskała notyfikację Komisji Europejskiej – nr NB 2984

 

ocena zgodności

Akredytacja nr AC 230

Akredytacja
nr AC 230

Akredytacja AC 230 jest potwierdzeniem naszych kompetencji w zakresie certyfikacji personelu spawalniczego. EU-Cert Sp. z o. o. posiada akredytację nr AC 230 wydaną przez PCA w zakresie Dyrektywy 2014/68/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (PED).

Zakres akredytacji

Akredytacja nr AC 231

Akredytacja
nr AC 231

Akredytacja AC 231 potwierdza nasze kompetencje w zakresie oceny zgodności produktów i procesów. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, które umożliwiają nam skrupulatne badanie produktów i ocenę ich zgodności z wymaganiami norm i regulacji. Dzięki akredytacji AC 231 możemy zapewnić naszym klientom niezależną i rzetelną ocenę zgodności w obszarze:
– dyrektyw/rozporządzeń UE: 2014/90/UE, 2014/68/UE, 2019/945, 2016/425,
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (CPR), decyzja KE 98/214/WE,
– certyfikacji procesów spawalniczych,
– certyfikacji procesów spawania pojazdów szynowych i ich części składowych.

Zakres akredytacji

Akredytacja nr AK 042

Akredytacja
nr AK 042

Akredytacja AK 042 potwierdza nasze kompetencje w zakresie przeprowadzania inspekcji w obszarze dyrektywy 2014/68/UE – zatwierdzania procedur operacyjnych połączeń nierozłącznych (WPQR) oraz oceny zgodności w module A2. Posiadamy odpowiednie zasoby i wykwalifikowany personel, dzięki czemu nasze inspekcje są przeprowadzane sprawnie i rzetelnie.

Zakres akredytacji

Lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach elastycznego zakresu akredytacji nr AC 231 dla:

 

Dyrektywy 2014/68/UE 

Dyrektywy 2014/90/UE

Rozporządzenia (UE) 2016/425

Rozporządzenia (UE) 2019/945

Jesteś zainteresowany?
Nie czekaj i skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy