Wniosek o ocenę procesów spawalniczych PN-EN ISO 3834 - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością
1

Informacje ogólne

2

Dane wnioskodawcy (producenta)

3

Ogólne informacje dotyczące oceny procesów spawalniczych

4

Ogólne informacje dotyczące producenta

5

Obowiązkowe załączniki

6

Uwagi

Krok z

Wniosek o ocenę procesów spawalniczych PN-EN ISO 3834

FORM.1-EUCERT/PR/WELD

Wydanie nr 2 z dnia 2023-03-30

Rodzaj auditu:

Jednostka oceniająca procesy spawalnicze:

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

E-mail:

office@eucert.pl

Adres:

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

Numer akredytacji PCA:

AC 231

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

Numer akredytacji PCA:

AC 231

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

office@eucert.pl

Nazwa producenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi:

Adres:

Numer NIP dla płatników VAT / REGON* / Numer KRS*

Osoba upoważniona do złożenia wniosku / kontaktu z EU-Cert:

Telefon / e-mail:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Norma oceny procesów spawalniczych:

Obszar podlegający certyfikacji:

Lokalizacje zakładów / wydziałów produkcyjnych dla procesów objętych zakresem:

Czy organizacja obecnie posiada certyfikowany system PN-EN ISO 9001

Czy organizacja obecnie posiada Certyfikat wg. EN 1090-1

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Produkcja wyrobów na zgodność z wymaganiami:

Nazwa wyrobu(ów) objętych oceną / profil produkcji wg PKD:

Informacje dotyczące personelu:

Stan zatrudnienia ogółem w Organizacji:

Personel związany z nadzorem spawalniczym:

Personel koordynujący prace spawalnicze:

Personel kontrolujący i badawczy:

Wykwalifikowani spawacze / lutowacze:

Wykwalifikowani operatorzy / nastawiacze:

Certyfikowany własny personel badań NDT (podać stopień badań i ilość osób)

Kwalifikacje nadzoru spawalniczego

Imię i nazwisko:

Okres doświadczenia zawodowego:

Czynności prowadzone w ramach produkcji wyrobu wg PN-EN ISO 3834:

Projektowanie:

Spawanie:

Zgrzewanie:

Lutowanie:

Montaż:

Projektowanie

Czynności zlecane podwykonawcom

Spawanie i procesy pokrewne wg PN-EN ISO 4063:2011:

Grupa materiału podstawowego wg raportu technicznego

Zestawienie norm dotyczących wytwarzania wyrobów

Zestawienie norm wg których egzaminowy jest personel spawalniczy (np. spawacze, lutowacze itp.)

Kwalifikowane technologie spajania metali (WPQR i/lub BPQR) wg norm(y)

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Załączniki obowiązkowe do dostarczenia przez Organizację:

Wykaz:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Uwagi
  • Oferta wraz z umową o ocenę procesów spawalniczych zostanie wysłana po przeglądzie merytorycznym kryteriów deklarowanych w niniejszym wniosku
  • Warunkiem przeniesienia certyfikatu oceny procesów spawalniczych z innej jednostki do EU-Cert i zachowania ciągłości oceny procesów spawalniczych jest:


    • Posiadanie ważnego certyfikatu innej jednostki
    • Złożenie wniosku i zlecenia o przeprowadzenie oceny procesów spawalniczych do EU-Cert przed upływem terminu kolejnej oceny w nadzorze
    • Posiadanie raportu z ostatniej oceny procesów spawalniczych bez ujawnionych niezgodności powodujących zwiększenie częstotliwości nadzoru.

Część dla osób prawnych

Część dla osób fizycznych (RÓWNIEŻ OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, CEIDG):

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania ewentualnie niżej udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda nr 1

Zgoda nr 2

Zgoda nr 3

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (również osób prowadzących działalność gospodarczą, CEIDG), a także osób wskazanych do kontaktu pkt 2.            Przejdź

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne