Wniosek o certyfikację zakładowej kontroli produkcji - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością
1

Informacje ogólne

2

Dane wnioskodawcy (producenta)

3

Ogólne informacje na temat organizacji

4

Dane dotyczące zakładów

5

Dane dotyczące certyfikacji

6

Informacje

7

Uwagi

Krok z

Wniosek o certyfikację zakładowej kontroli produkcji

FORM.1-EUCERT/PR/ZKP

Wydanie nr 2 z dnia 2023-03-30

Rodzaj certyfikacji:

Jednostka certyfikująca zakładową kontrolę produkcji:

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

E-mail:

office@eucert.pl

Adres:

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

Numer akredytacji PCA:

AC 231

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

Numer akredytacji PCA:

AC 231

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

office@eucert.pl

Nazwa producenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi:

Adres:

Numer NIP dla płatników VAT / REGON* / Numer KRS*

Osoba upoważniona do złożenia wniosku / kontaktu z EU-Cert:

Telefon / e-mail:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Ogólne informacje na temat Organizacji:

Nazwa wyrobu(ów) objętych oceną / profil produkcji wg PKD:

Stan zatrudnienia ogółem w Organizacji:

Personel w obszarze objętym ZKP:

Liczba pracowników pracujących na pierwszą zmianę

Liczba zmian w systemie produkcyjnym

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Dane dotyczące zakładów (bez centrali):

Liczba zakładów / linii produkcyjnych:

Lokalizacja zakładów / Liczba pracowników w każdym zakładzie:

Dane dotyczące certyfikacji:

Wyrób lub wyroby objęte certyfikacją i/lub rozszerzeniem certyfikacji ZKP / Klasyfikacja PKD (związana z zakresem certyfikacji)

Oznakowanie CE:

Klasa konstrukcji EXC:

Materiał podstawowy - gatunek (stal / aluminium):

Wykazy procesów produkcyjnych zlecanych podwykonawcom

Dokument normatywny (numer normy / norm):

Specyficzne uwarunkowania i ewentualne uwagi

Charakterystyczne czynniki dotyczące działalności organizacji

Czy producent kiedykolwiek ubiegał się już o certyfikację ZKP w innej jednostce notyfikowanej

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Posiadane certyfikaty, uznania, aprobaty (dołączyć kopie):

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Uwagi
  • Oferta wraz z umową o ocenę procesów spawalniczych zostanie wysłana po przeglądzie merytorycznym kryteriów deklarowanych w niniejszym wniosku,
  • Wniosek oraz podpisaną umowę należy dostarczyć w oryginale najpóźniej tydzień przed przystąpieniem do Inspekcji.
Zobowiązania

Część dla osób prawnych

Część dla osób fizycznych (RÓWNIEŻ OSOBY PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, CEIDG):

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania ewentualnie niżej udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda nr 1

Zgoda nr 2

Zgoda nr 3

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (również osób prowadzących działalność gospodarczą, CEIDG), a także osób wskazanych do kontaktu w pkt 2 formularza.            Przejdź

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne