Akreditasyonlar - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Akreditasyonlarımız

Akreditasyon sayfamıza hoş geldiniz. Ekibimizle ve gösterdiğimiz çabayla gurur duyuyoruz
En yüksek kalitede belgelendirme ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sağlama konusunda.

 

Sizlerle üç önemli akreditasyonumuz hakkında bilgi paylaşmak istiyoruz: AC 230, AC 231 ve AK 042.

 

Birimimiz Avrupa Komisyonu’na bildirilmiştir – NB 2984

 

uygunluk değerlendirmesi

Akreditasyon No. AC 230

Akredytacja
nr AC 230

AC 230 akreditasyonu, kaynak personelinin belgelendirilmesindeki yetkinliğimizin bir teyididir. EU-Cert Sp. z o. o., Üye Devletlerin basınçlı ekipmanların piyasada bulundurulmasına ilişkin yasalarının uyumlaştırılmasına dair 15 Mayıs 2014 tarihli ve 2014/68/EU sayılı Direktif (PED) uyarınca PCA tarafından AC 230 numarası ile akredite edilmiştir.acf/accredit

Akreditasyon kapsamı

Akreditasyon No. AC 231

Akredytacja
nr AC 231

AC 231 akreditasyonu, ürün ve süreç uygunluk değerlendirmesindeki yetkinliğimizi teyit etmektedir. Ürünleri titizlikle inceleyecek ve standart ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uygunluklarını değerlendirecek bilgi ve deneyime sahibiz. AC 231 akreditasyonu ile müşterilerimize bu alanda bağımsız ve güvenilir bir uygunluk değerlendirmesi sağlayabiliyoruz:
– AB Direktifleri/Yönetmelikleri: 2014/90/EU, 2014/68/EU, 2019/945, 2016/425,
– 305/2011 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü (CPR), 98/214/EC sayılı AT Kararı,
– kaynak süreçlerinin belgelendirilmesi,
– Demiryolu araçları ve bileşenleri için kaynak işlemlerinin belgelendirilmesi.

Akreditasyon kapsamı

Akreditasyon No AK 042

Akredytacja
nr AK 042

AK 042 akreditasyonu, 2014/68/EU sayılı Direktif – Ayrılamayan bağlantı işletim prosedürlerinin onaylanması (WPQR) ve Modül A2’de uygunluk değerlendirmesi alanında denetimler gerçekleştirme yeterliliğimizi teyit etmektedir. Denetimlerimizin verimli ve güvenilir bir şekilde yürütülmesini sağlamak için doğru kaynaklara ve kalifiye personele sahibiz.

Akreditasyon kapsamı

AC 231 numaralı akreditasyonun esnek kapsamı altında yürütülen akredite faaliyetlerin listesi:

 

2014/68/EU sayılı Direktif

2014/90/UE sayılı Direktif

2016/425 sayılı Tüzük (AB)

2019/945 sayılı Tüzük (AB)

İlgileniyor musunuz?
Beklemeyin ve bizimle iletişime geçin!

İletişim formu