Gizlilik Politikası - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością

Gizlilik Politikası

 1. Bu web sitesinin Sahibi için Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması son derece önemlidir. Kullanıcıların web sitesini kullanırken kişisel verilerini emanet ederken kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz.
 2. Kullanıcı, web sitesinde mevcut olan elektronik hizmetleri kullanan gerçek kişi, tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan, kanunla kendisine hukuki ehliyet tanınmış bir organizasyon birimidir.
 3. Bu gizlilik politikası, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesinin ilkelerini ve kapsamını, Kullanıcı’nın haklarını ve bu verilerin denetleyicisinin yükümlülüklerini açıklar ve ayrıca çerezlerin kullanımı hakkında bilgi verir.
 4. Kontrolör, işlenen kişisel verilerin yüksek düzeyde korunmasını ve yetkisiz erişime karşı güvence altına alınmasını sağlamak için en gelişmiş teknik önlemleri ve organizasyonel çözümleri kullanır. Sizi 27 Nisan 2016 tarihli Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin* 13(1) ve (2) maddeleri uyarınca bilgilendiriyoruz:

 

 

I. KİŞİSEL VERİLERİN SORUMLUSU

 

Kişisel verilerin yöneticisi, Gdańsk’ta ul. Karola Szymanowskiego 12/U6 adresinde kayıtlı ofisi bulunan EU-Cert Sp. z o.o.’dur (80-280), KRS numarası: 0000980050, NIP: 5851497842 altında Gdańsk – Kuzey Bölge Mahkemesi, Ulusal Mahkeme Sicilinin VIII Ekonomi Bölümü tarafından tutulan girişimciler siciline kayıtlıdır (bundan böyle: Sahip”).

 

 

II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

 

 1. Yönetici, Kullanıcı’nın kişisel verilerini aşağıdaki amaçlarla işler: Telekomünikasyon Yasası hükümlerini ve elektronik yollarla hizmet sağlanmasına ilişkin Yasa hükümlerini veya bu amacı ve bu amaca ulaşma yollarını düzenleyen diğer hükümleri dikkate alarak elektronik iletişim yoluyla (özellikle elektronik posta, telefon görüşmeleri, SMS mesajları, MMS mesajları) hizmet sağlamak veya pazarlama/ticari iletişim gerçekleştirmek.
 2. Kullanıcı ayrıca haber bilgileri almayı da kabul edebilir, bu da kontrolörün Kullanıcıya diğer şeylerin yanı sıra yeni hizmetlerle ilgili ticari bilgiler göndermek için kişisel verileri işlemesiyle sonuçlanacaktır.
 3. Kişisel veriler ayrıca veri sorumlusuna düşen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kamu yararına olan görevlerin ifası çerçevesinde, diğerlerinin yanı sıra güvenlik ve savunmaya ilişkin görevlerin ifası veya vergi kayıtlarının saklanması amacıyla da işlenmektedir.
 4. Kişisel veriler ayrıca ürünlerin doğrudan pazarlanması, Kullanıcı veya üçüncü bir tarafın hak taleplerinin korunması ve ileri sürülmesi veya hak taleplerine karşı korunmanın yanı sıra üçüncü tarafların hizmet ve ürünlerinin pazarlanması veya doğrudan pazarlama olmayan kendi pazarlamamız için de işlenebilir.

 

 

III. VERİ TÜRÜ

 

 1. Kontrolör, sağlanması gerekli olan aşağıdaki kişisel verileri işler:

1.a. Web sitesi üzerinden kayıt olun:

isim,

e-posta adresi;

 

1.b. Hizmetlerin uygulanması:

isim;

adres;

telefon numarası;

e-posta adresi;

 

1.c. İsteğe bağlı olarak Kullanıcı tarafından sağlanan veriler:

Doğum tarihi;

PESEL numarası;

KDV numarası (bir girişimci için fatura talep ediliyorsa).

 

 

 

IV. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI

 

 1. Kişisel veriler, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak gerçek kişilerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaşımına ilişkin ve 95/46/EC sayılı Direktifi (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) yürürlükten kaldıran 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (AB) hükümlerine uygun olarak işlenmektedir, OJ L 119, 4.05.2016, s. 1-88, bundan böyle “RODO Yönetmeliği” olarak anılacaktır.
 2. Yönetici, kişisel verileri yalnızca Kullanıcının önceden onayı ile işler.
 3. Kişisel verilerinizin işlenmesine verdiğiniz onay tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır.

 

 

V. KULLANICI HAKLARI

 

 1. Kullanıcı istediği zaman kontrolörden kişisel verilerin işlenme kapsamı hakkında bilgi talep edebilir.
 2. Kullanıcı istediği zaman kişisel verilerinin düzeltilmesini veya düzeltilmesini talep edebilir.
 3. Kullanıcı, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin onayını herhangi bir zamanda, sebep göstermeksizin geri çekebilir. Verilerin işlenmemesi talebi, Kullanıcı tarafından belirtilen belirli bir işleme amacı ile ilgili olabilir, örneğin ticari bilgi alma izninin geri çekilmesi veya tüm veri işleme amaçları ile ilgili olabilir. Tüm işleme amaçlarına ilişkin rızanın geri çekilmesi, Kullanıcının hesabının, Kullanıcının daha önce Yönetici tarafından işlenen tüm kişisel verileriyle birlikte web sitesinden silinmesiyle sonuçlanacaktır. İznin geri çekilmesi halihazırda yürütülen faaliyetleri etkilemeyecektir.
 4. Kullanıcı, herhangi bir sebep belirtmeksizin, yöneticiden verilerinin silinmesini her zaman talep edebilir. Verilerin silinmesine yönelik bir talep, halihazırda gerçekleştirilmiş olan herhangi bir işlemi etkilemeyecektir. Verilerin silinmesi, yönetici tarafından bugüne kadar saklanan ve işlenen tüm kişisel verilerle birlikte Kullanıcı hesabının eşzamanlı olarak silinmesi anlamına gelir.
 5. Kullanıcı, hem Kullanıcının kişisel verilerinin kontrolör tarafından tümüyle işlenmesine ilişkin olarak hem de yalnızca sınırlı bir ölçüde, örneğin verilerin özel olarak belirtilen bir amaç için işlenmesine ilişkin olarak, kişisel verilerin işlenmesine her zaman itiraz edebilir. İtiraz, şimdiye kadar gerçekleştirilen faaliyetleri etkilemeyecektir. Bir itirazda bulunmak, yönetici tarafından şimdiye kadar saklanan ve işlenen tüm kişisel verilerle birlikte Kullanıcının hesabının silinmesine neden olacaktır.
 6. Kullanıcı, belirli bir süre için veya süre sınırlaması olmaksızın ancak kontrolörün uymakla yükümlü olacağı belirli bir kapsamda kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilir. Bu talep halihazırda yürütülmekte olan faaliyetleri etkilemeyecektir.
 7. Kullanıcı, kontrolörün Kullanıcının işlenen kişisel verilerini başka bir kuruluşa aktarmasını talep edebilir. Bu amaçla, Kullanıcı yöneticiye bir talep yazmalı, Kullanıcının kişisel verilerinin hangi kuruluşa (isim, adres) aktarılması gerektiğini ve Kullanıcının yöneticinin hangi belirli verileri aktarmasını istediğini belirtmelidir. Kullanıcı talebini onayladıktan sonra, yönetici Kullanıcının kişisel verilerini elektronik biçimde belirtilen kuruluşa aktaracaktır. Talebin Kullanıcı tarafından onaylanması, Kullanıcının kişisel verilerinin güvenliği ve talebin yetkili bir kişiden geldiğinden emin olmak için gereklidir.
 8. Yönetici, önceki paragraflarda belirtilen taleplerden birinin alınmasından itibaren bir ay geçmeden önce Kullanıcıya alınan önlem hakkında bilgi verecektir.