根据EN 15085-2申请焊接工艺评估 - EU-Cert - Wspieramy Twój Sukces Zgodnością
1

Informacje ogólne

2

Dane wnioskodawcy (producenta)

3

Ogólne informacje dotyczące oceny procesów spawalniczych

4

Ogólne informacje na temat organizacji

5

Obowiązkowe załączniki

6

Uwagi

Krok z

Wniosek o ocenę procesów spawalniczych PN-EN 15085-2

FORM.1-EUCERT/PR/RAIL

Issue No. 2 of 2023-03-30

Rodzaj auditu:

Jednostka certyfikująca procesy spawalnicze:

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

E-mail:

office@eucert.pl

Adres:

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

Numer akredytacji PCA:

AC 231

Nazwa:

EU-Cert Sp. z o.o.

Numer NIP:

5851497842

Numer akredytacji PCA:

AC 231

ul. Karola Szymanowskiego 12/U6, 80-280 Gdańsk

office@eucert.pl

Nazwa producenta zgodnie z dokumentami rejestrowymi:

Adres:

Numer NIP dla płatników VAT / REGON* / Numer KRS*

Osoba upoważniona do złożenia wniosku / kontaktu z EU-Cert:

Telefon / e-mail:

Nazwa wyrobu(ów) objętych oceną / profil produkcji wg PKD:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Informacje dodatkowe

Rodzaj produkcji:

Poziom klasyfikacji wg PN-EN 15085-2:

Rodzaj działalności producenta wg PN-EN 15085-2:

Klasa jakości złączy spawanych / klasa spoin:

Obszar podlegający certyfikacji:

Lokalizacje zakładów / wydziałów produkcyjnych dla procesów objętych zakresem

Czy organizacja obecnie posiada certyfikowany system np. PN-EN ISO 9001:

Czy organizacja obecnie posiada certyfikowany system PN-EN ISO 3834:

Czy organizacja obecnie posiada Certyfikat wg. EN 1090-1

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Informacje dotyczące personelu:

Stan zatrudnienia ogółem w Organizacji:

Personel związany z nadzorem spawalniczym:

Personel koordynujący prace spawalnicze:

Personel kontrolujący i badawczy:

Wykwalifikowani spawacze / lutowacze:

Wykwalifikowani operatorzy / nastawiacze:

Certyfikowany własny personel badań NDT

Certyfikowany własny personel badań NDT (podać stopień badań i ilość osób)

Kwalifikacje nadzoru spawalniczego

Kategoria A

名称:

Okres doświadczenia zawodowego:

Kategoria B

名称:

Okres doświadczenia zawodowego:

Kategoria C

名称:

Okres doświadczenia zawodowego:

Czynności prowadzone w ramach produkcji wyrobu:

Projektowanie

Spawanie:

Zgrzewanie:

Lutowanie:

Montaż: *

Obróbka cieplna *

Czynności zlecane podwykonawcom

Projektowanie:

Spawanie:

Zgrzewanie:

Lutowanie:

Montaż:

Obróbka cieplna:

Procesy spawania i procesy pokrewne (podaj kody zgodnie z PN-EN ISO 4063) oraz materiały podstawowe stosowane w spawaniu (należy odnieść się do odpowiednich grup CR 12187 lub CR 15608) i ich zakres grubości:

Procesy spawania / zgrzewania:

Materiał dodatkowy:

Zakres BW / FW i zakres grubości

Procesy pomocnicze:

Zakres *

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Załączniki obowiązkowe do dostarczenia przez Organizację:

Wykaz:

* - wypełnienie tego pola jest opcjonalne

Uwagi
  • Oferta wraz z umową o ocenę procesów spawalniczych zostanie wysłana po przeglądzie merytorycznym kryteriów deklarowanych w niniejszym wniosku
  • Warunkiem przeniesienia certyfikatu oceny procesów spawalniczych z innej jednostki do EU-Cert i zachowania ciągłości oceny procesów spawalniczych jest:


    • Posiadanie ważnego certyfikatu innej jednostki
    • Złożenie wniosku i zlecenia o przeprowadzenie oceny procesów spawalniczych do EU-Cert przed upływem terminu kolejnej oceny w nadzorze
    • Posiadanie raportu z ostatniej oceny procesów spawalniczych bez ujawnionych niezgodności powodujących zwiększenie częstotliwości nadzoru.

Część dla osób prawnych

自然人部分(ALSO PERSONS ESTABLISHING A SINGLE BUSINESS,CEIDG):

Informacja o prawie cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania ewentualnie niżej udzielonej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Zgoda nr 1

Zgoda nr 2

Zgoda nr 3

Załącznik 1 - Klauzula informacyjna dla osób fizycznych (również osób prowadzących działalność gospodarczą, CEIDG), a także osób wskazanych do kontaktu w pkt 2 formularza.            Przejdź